Campeonato Interautonómico de Parakarate, Kata masculino y femenino 2017